Praca zbiorowa Monografia

ISBN 978-83-65593-11-5

Przedstawiamy Państwu kolejną monografię z cyklu „KOMEKO”, która zawiera przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe. W pierwszym rozdziale monografii dokonano przeglądu kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko oraz przedstawiono innowacyjne techniki i technologie w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii procesów przeróbczych węgla.

Zaprezentowano ponadto przykłady modernizacji zakładów przeróbczych w aspekcie uzyskanych korzyści technologicznych. W drugim rozdziale przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak: stan technologii zgazowania węgla oraz innych surowców energetycznych, przegląd dotychczas stosowanych i rozważanych technologii utylizacji roztworów zasolonych, czy rekultywacja terenów pogórniczych. Autorzy monografii podjęli trud zgromadzenia w niej wiedzy w zakresie prac analitycznych, modelowania, projektowania, badań laboratoryjnych i przemysłowych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii przeróbki surowców mineralnych oraz ochrony środowiska. Dziękując autorom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do wydania monografii, wyrażamy nadzieję, że publikacja ta będzie kolejnym krokiem na drodze rozwoju innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska systemów przeróbczych surowców mineralnych.

prof. dr hab. inż. Adam Klich, dr inż. Dariusz Prostański Redaktorzy naukowi monografii

Gliwice, marzec 2018 r.SPIS TREŚCIROZDZIAŁ I NOWE ROZWIĄZANIA MASZYN I URZĄDZEŃ ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ PROCESÓW PRZERÓBCZYCH1. Budowa i zastosowanie współczesnych układów kruszenia …52. Przesiewacze progress eco w zakładzie wzbogacania odpadów węglowych Heřmanicka hałda w Ostrawie (Czechy) …213. Modernizacja węzła osadzarkowego w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla JSW S.A. KWK ”PNIÓWEK” …374. Modernizacja węzła odwadniania w KWK JANKOWICE poprzez zabudowę hydrocyklonów i wirówek …505. Odwadnianie koncentratu węgla na innowacyjnych filtrach parowo-ciśnieniowych…61ROZDZIAŁ II WYKORZYSTANIE ODPADÓW GÓRNICZYCH, UTYLIZACJA WÓD KOPALNIANYCH ORAZ TECHNOLOGIE ZGAZOWYWANIA WĘGLA 1. Promowanie zrekultywowanych terenów pogórniczych …712. Metody klasyfikacji i sortowania odpadów mineralnych i komunalnych …903. Małoodpadowa utylizacja zasolonych wód kopalnianych w zintegrowanym systemie membranowo – wyparnym …1074. Stan technologii naziemnego zgazowania węgla …116Indeks autorów …135