KIEROWNICTWO

stanowisko/dział | tel. | email

dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG

Dyrektor

32 2374600

dr inż. Bartosz Polnik

Zastępca Dyrektora ds. Rozwojowych

32 2374629

mgr Dorota Wiciok

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

32 2374670
32 2374680

dr inż. Łukasz Orzech

Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań i Infrastruktury Badawczej

32 2374819

mgr Franciszek Ucher

Pełnomocnik Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego

32 2374596

mgr inż. Romana Zając

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Dział Zarządzania Jakością i Wiedzą

32 2374177

prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński

Sekretarz Naukowy

32 2374528

ZAKŁADY BADAWCZE I KONSTRUKCYJNE

Kierownik: dr inż. Marek Kalita
32 2374628

Kierownik: dr inż. Marek Szyguła
32 2374124

Kierownik: dr inż. Krzysztof Stankiewicz
32 2374712

Kierownik: dr inż. Piotr Matusiak
32 2374474

Kierownik: mgr inż. Michał Olejnik
32 2374661

Kierownik: dr inż. Dariusz Michalak 32 2374553

AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE

Kierownik: dr inż. Łukasz Orzech 32 2374819

Kierownik: mgr inż. Jarosław Czubaszek 32 2374571

Kierownik: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG 32 2374665

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

Kierownik: dr inż. Andrzej Figiel
32 2374570
32 2374604

DZIAŁY WSPIERAJĄCE

Dział Zarządzania Jakością i Wiedzą

Kierownik: mgr inż. Romana Zając
32 2374177

Dział Zarządzania Projektami

Kierownik: inż. Anna Hulimka 32 2374453

Dział Informatyki

Kierownik: mgr Irina Mizgała 32 2374677