Stan załogi na dzień 01.10.2019 r.

pracowników na stanowiskach naukowych

pracowników na stanowiskach badawczo-technicznych

pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Kadra

Stan załogi na dzień 01.10.2019 r. - 175 osób

Pracownicy z tytułem naukowym profesora:
Aleksander Lutyński

Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego:
Beata Grynkiewicz-Bylina, Dariusz Prostański, Stanisław Szweda, Stanisław Trenczek

Pracownicy ze stopniem naukowym doktora (34 osoby):
Dominik Bałaga, Sławomir Bartoszek, Renata Budzyńska-Bartoń, Piotr Dobrzaniecki, Andrzej Drwięga, Marek Dudek, Andrzej Figiel, Monika Gawlik-Jędrysiak, Dariusz Jasiulek, Sebastian Jendrysik, Krzysztof Kaczmarczyk, Marek Kalita, Daniel Kowol, Włodzimierz Madejczyk, Małgorzata Malec, Piotr Matusiak, Krzysztof Mazurek, Dariusz Michalak, Marian Michałek, Andrzej Niedworok, Krzysztof Nieśpiałowski, Łukasz Orzech, Edward Pieczora, Bartosz Polnik, Bożena Rakwic, Joanna Rogala-Rojek, Magdalena Rozmus, Krzysztof Stankiewicz, Kamil Szewerda, Zbigniew Szkudlarek, Marek Szyguła, Jarosław Tokarczyk, Krzysztof Turczyński, Mariusz Woszczyński.