INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Instytut Badawczy


Zakład Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki oferuje:

  • Opracowania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

  • Prace badawczo-rozwojowe w zakresie urządzeń i instalacji odpylających oraz wentylacyjnych.

 

Nasi partnerzy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIROMAG Spółka z o.o.
Rogiedle 24B
11-135 Lubomino
http://www.wiromag.republika.pl/
Producent urządzeń odpylających typu UO, lutni wirowych typu WIR i wentylatorów lutniowych typu GWE

SelmaG Spółka z o. o.
Plac Kombatantów 6/2
14-300 Morąg
http://www.selmag.pl/
Producent urządzeń odpylających typu DCU i LDCU, lutni wirowych typu VV i VT oraz komór napowietrzających i dmuchaw strumienicowych DSE-400

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Kontakt:
mgr inż. Michał Olejnik
Kierownik Zakładu Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki
tel. (32) 2374 661
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Systemów Ekologicznych oferuje usługi w zakresie analiz, projektowania oraz specjalistycznych opracowań dotyczących m.in. ochrony powietrza i wentylacji:

  • projekty, badania i wdrażanie urządzeń odpylających typu mokrego do zwalczania zapylenia powstającego podczas drążenia wyrobisk chodnikowych za pomocą kombajnów w kopalniach węgla kamiennego,

  • projekty, badania i wdrażanie wentylatorów lutniowych do przewietrzania wyrobisk chodnikowych oraz innego typu kopalnianych urządzeń wentylacyjnych takich jak: lutnie wirowe, komory napowietrzające, lutniociągi i inne,

  • projekty i badania innego typu urządzeń do ochrony powietrza, takich jak filtr workowy z aktywnym układem tłumienia, reaktor do odsiarczania spalin,

  • projekty instalacji do zwalczania zapylenia w halach,

  • projekty instalacji transportujących gazy.

Wentylatory lutniowe służą do transportowania powietrza lutniociągami do lub z wyrobiska chodnikowego w kopalni.

 

Image

Wentylator WLE-1010B

Wentylator dwuwirnikowy przeciwbieżny WLE 1010B charakteryzuje się wysokimi wartościami spiętrzenia i wydajności, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie do przewietrzania wyrobisk korytarzowych o długich wybiegach. Jest przystosowany do transportowania powietrza zawierającego substancje palne i wybuchowe (np. powie­trza zawierającego metan).

Wentylator WLE/M-1200B/1

W wentylatorze zastosowano zjawisko merydionalnego przyspieszenia strugi po­wietrza, dzięki czemu przy jednostopniowej budowie uzyskuje on wysoką wydajność nominalną i spiętrzenie. Zastosowanie silnika o niskiej prędkości obrotowej przekłada się na niski poziom hałasu, a budowa typu „B” pozwala na stosowanie wentylatora w warunkach zagrożenia wybuchem.

Image
Image

Wentylatory typu GWE

Górnicze Wentylatory Elektryczne tworzą typoszereg jedno i dwuwirnikowych maszyn, znajdujących zastosowanie w lutniociągach pomocniczych w wariancie wentylacji kom­binowanej oraz do innego typu wentylacji lutniowej. Wentylatory napędzane są silni­kami elektrycznymi umieszczonymi w zam­kniętej obudowie, dzięki czemu możliwe jest ich zastosowanie do przetłaczania powie­trza zawierającego metan.

 

Wentylatory lutniowe badane są w laboratorium ITG KOMAG, zgodnie z normą PN-ISO 5801:2002 (PN-EN ISO 5801:2008).

Parametry techniczne urządzeń

Wentylatory lutniowe z napędem elektrycznym

Jednostka

Wydajność nominalna

[m3/s]

Spiętrzenie nominalne

[Pa]

Moc silnika (silników)

[kW]

Średnica nominalna

[mm]

WLE-1010B

10,33

4600

2 x 37

1000

WLE/M-1200B/1

14,40

4000

90

1200

GWE 630B/18,5

6,17

2100

18,5

630

GWE 630B/2x18,5

6,17

4000

2 x 18,5

630

GWE 660B/22

6,50

2150

22

660

GWE 660B/2x22

6,50

3260

2 x 22

660

imageZakład Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki prowadzi prace projektowe oraz badawcze dotyczące systemów wentylacji i odpylania, szczególnie wyrobisk korytarzowych. W zakresie tym wykonywane są projekty urządzeń odpylających, lutni wirowych, wentylatorów lutniowych, urządzeń wspomagających układy wentylacyjne i innych urządzeń służących do lokalnego przewietrzania wyrobisk. Zakład Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki oferuje też wykonywanie badan skuteczności odpylania urządzeń odpylających, efektywności działania lutni wirowych, wyznaczania charakterystyk przepływowych wentylatorów oraz mocy użytecznej wodnych chłodnic powietrza.

W zakresie tym Zakład Technologii Środowiskowych i Wibroakustyki prowadzi również działalność normalizacyjną – w ostatnich latach opracowane zostały projekty norm PN-G-52002 Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym - Wymagania i badania, oraz PN-G-43042 Lutnie wirowe w górnictwie podziemnym - Wymagania i badania.

więcej

image

Zakład Systemów Ekologicznych świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń i decyzji związanych z ochroną środowiska, takich jak: pozwolenia wodnoprawne, zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami (wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie, transport odpadów), ochrony powietrza atmosferycznego. Opracowujemy wszelką dokumentację z zakresu ochrony środowiska, m.in. raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne, programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami czy wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych.
Oferujemy również prowadzenie sprawozdawczości dotyczących gospodarki odpadami (karty ewidencji, karty przekazania odpadów, roczne sprawozdania z ilości wytworzonych odpadów), opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów (oplata produktowa, opłata depozytowa, sprawozdania).
Prowadzimy również szkolenia obejmujące ochronę środowiska i gospodarkę odpadami.

image

Zakład oferuje również usługi w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz audytów energetycznych i remontowych.

 

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. odnośnie do certyfikacji energetycznej budynku, Zakład Technologii Środowiskowych ITG KOMAG oferuje wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo budowanych, sprzedawanych lub wynajmo­wanych budynków.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Budowlane nabywcy oraz najemcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli przepisy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej. W przypadku budynków nowych oddawanych do użytkowania, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć m.in. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

ImageŚwiadectwo charakterystyki energetycznej wykonane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. „w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej”.

ITG KOMAG gwarantuje wykonanie certyfikatu energetycznego przez specja­listów posiadających stosowne uprawnienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

Certyfikat energetyczny budynku potwier­dzający ilość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku jest ważny przez 10 lat.

ITG KOMAG oferuje również opracowanie audytu energetycznego dla budynków:

  • zgodnie z wymogami Ustawy „O wspie­raniu termomodernizacji i remontów”,

  • zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z uwzględnieniem efektu ekologicznego.

Audyt Energetyczny budynku jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Audyt jest podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.