Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi BIP

Instytut, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), jako "inny podmiot wykonujący zadania publiczne", zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) szczegółowo określa strukturę podmiotowych stron BIP, a także technologię, w której należy przygotować BIP.

Zgodnie z cytowaną ustawą, część przepisów dotyczących zakresu udostępnienia informacji za pośrednictwem BIP wchodzi w życie w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 1 lipca 2003 r. Nawigację po stronach BIP umożliwia umieszczone na pasku w lewej części ekranu menu przedmiotowe czyli wykaz grup tematycznych, w których są zestawione udostępniane informacje publiczne.

"Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej(Dz. U. z 2007 r. nr 10, poz. 68)

www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

www.komag.eu - pozwala na przeniesienie się do internetowego serwisu informacyjnego Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Przejście do strony głównej Instytutu jest również możliwe poprzez logo KOMAG umieszczone w górnym prawym rogu strony.