Projekt zrealizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH,
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

„Ścianowy przenośnik zgrzebłowy z innowacyjnym systemem regulacji parametrów pracy napędów”

Akronim:ICON

Nr Umowy:

Umowa nr INNOTECH/IN1/10/155668/NCBR/12

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie, wykonanie i przebadanie, innowacyjnego, mechatronicznego systemu wyrównywania obciążeń napędów wysokowydajnego przenośnika zgrzebłowego. Jego wdrożenie do praktyki przemysłowej pozwoli na zwiększenie efektywności zmechanizowanych kompleksów ścianowych, wzrost trwałości przenośników, lepsze wykorzystanie zainstalowanej mocy i oszczędności energii. System będzie funkcjonował w oparciu o przekształtniki energoelektroniczne, zarządzane sterownikiem nadrzędnym oraz w oparciu o specjalny, teleskopowy napęd zwrotny przenośnika. System zapewni wyrównywanie mocy napędów, automatyczną regulację siły w łańcuchu, regulację jego prędkości, łagodny rozruch i ruch rewersyjny.

Okres realizacji projektu:

Luty 2012 – grudzień 2014


Projekt został zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe POLELRYKO:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Lider, Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii, KOPEX Machinery S.A. oraz Elgór+Hansen S.A.