Projekt zrealizowany w ramach Przedsięwzięcia „IniTech”,
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:

„Innowacyjne rozwiązania maszyn wydobywczych podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju”

Akronim:INERG

Nr Umowy:

Umowa ZPB/5/64812/IT2/10

Cel projektu:

Celem projektu badawczego bylo opracowanie prototypu innowacyjnej automatycznej maszyny wydobywczej przeznaczonej do ścian niskich i średnich, umożliwiającej urabianie węgla w systemie ścianowym przy różnych warunkach górniczo-geologicznych zalegania pokładu węgla i zapewniającej bezpieczeństwo załogi.

Okres realizacji projektu:

styczeń 2010 r. – grudzień 2014 r.

Projekt zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe KOMAG–ZZM:
Instytut Techniki Górniczej KOMAG – Lider, KOPEX Machinery S.A. oraz Elgór+Hansen S.A.