Redakcja przyjmuje oryginalne, nie publikowane wcześniej opracowania o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi wydawnictwa.

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania monografii jeśli:
  • jego tematyka nie mieści się w profilu Wydawnictwa,
  • monografia nie uzyska pozytywnych recenzji,
  • monografia jest niekompletna lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
  • nie została przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.
Od autora/autorów monografii wymaga się:
  • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie monografii (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt,
  • jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania monografii (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.).
  • osoba wnosząca istotny wkład w powstanie monografii, a nie podana wśród autorów, powinna być wymieniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.\

Tekst przeznaczony do publikacji należy przekazać wraz z wypełnionym formularzem obejmującym zgłoszenie monografii do publikacji oraz oświadczenie autora/ów do siedziby Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 37,

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie monografii do publikacji oraz oświadczenie autora/ów [doc]
Zasady redagowania monografii [doc] – Szablon monografii
Bibliografia – wskazówki dla autorów [PDF]

Wydawca i kontakt


INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Instytut Badawczy
ul. Pszczyńska 37
44-101 Gliwice
Sekretarz Redakcji – telefon 32 2374 177, e-mail rzajac@komag.eu