Ikonografika - znak `i` oznaczający informacje

Warunkiem konkurencyjności jednostek, zarówno naukowych jak i projektowych oraz produkcyjnych jest zachowanie ich „młodości”, w tym zdolności do uczenia się, również poprzez korzystanie z informacji naukowej i technicznej.

Działalność informacji naukowo-technicznej polega między innymi na zorganizowanym funkcjonowaniu wyspecjalizowanych ośrodków i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o stanie i kierunkach rozwoju nauki i techniki, nie tylko na poziomie krajowym ale przede wszystkim ogólnoświatowym. Od przeszło 40 lat w strukturze KOMAGu działa sekcja informacji naukowo-technicznej, który gromadzi informacje, a obecnie opracowuje i nadzoruje specjalistyczną bibliograficzną bazę komputerową INTE-KOMAG w oparciu o licencjonowany pakiet Micro CDS/ISIS.

Tematyka wspomnianej bazy obejmuje szeroko pojętą mechanizację górnictwa podziemnego: maszyny do urabiania i transportu, obudowy zmechanizowane, kompleksy ścianowe, urządzenia podsadzkowe, wiertnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, maszyny i urządzenia wyciągowe, zagadnienia z zakresu przeróbki i wzbogacania mechanicznego węgla, ochrony środowiska, problematykę związaną z restrukturyzacją górnictwa.

zobacz : szczegółowy zakres tematyczny

Zasięg chronologiczny bazy komputerowej obejmuje lata 1985-do najnowszych publikacji, a sama baza zawiera przeszło 43 350 rekordów, z których każdy obejmuje dane bibliograficzne dokumentu źródłowego, tłumaczenie tytułu obcojęzycznego, analizę deskryptorową lub w przypadku ważniejszych publikacji streszczenie autorskie względnie komentarz.

Wspomniana baza umożliwia wykonywanie przez sekcję informacji n-t:
  • zestawień tematycznych,
  • profili tematycznych w systemie informacji bieżącej,
  • serwisów informacyjnych,
  • opracowań analityczno-syntetycznych,
  • innych usług informacyjnych, których tematyka i częstotliwość są do uzgodnienia

Zobacz także : „Nowości w Światowej Literaturze Górniczej”
Godziny pracy sekcji: codziennie w godz. od 8.00 do 13.00
kontakt: email: egajda@komag.eu
telefon (32) 2374305, fax (32)2310843