Zdjęcie - przykładowe zabawki, które mogą być testowane w laboratorium

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE (Safety of Toys) to obecnie najważniejszy akt prawny dla wszystkich firm działających w przemyśle zabawkarskim na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie zabawki sprzedawane w Polsce muszą posiadać znak CE, który potwierdza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE. Aby producent mógł oznaczyć zabawkę znakiem CE, musi ona spełniać szereg wymogów odnośnie m.in. wytrzymałości, konstrukcji czy materiałów. Badania takie wykonywane są w akredytowanym laboratorium badawczym ITG KOMAG (AB 910). Aktem prawnym dostosowującym polskie prawo do nowej dyrektywy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1730.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności zabawek na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2009/48/WE (Safety of Toys), co pozwala producentowi na legalne wprowadzenie wyrobu na rynek dając gwarancję, że zabawka spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy, a tym samym jest bezpieczna.

Oznaczenie - Jednostka notyfikowana KOMAG numer 1456

Zakres udzielonej notyfikacji

Dyrektywa 2009/48/WE (SAFETY OF TOYS)

Tryb postępowania w ramach procedur oceny zgodności wg dyrektywy 2009/48/WE w ITG KOMAG opisuje Informator TOYS – BADANIE TYPU

Kontakt

dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581