Logo - Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX)

W ramach udzielonej Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności – Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę dla:

wyrobów grup I i II kategorii M1 i 1:

  • urządzenia elektryczne,
  • urządzenia nieelektryczne,
  • części i podzespoły,
  • aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,
  • systemy ochronne
dla wyrobów grupy I i II, kategorii M2 i 2:
  • silniki spalinowe,
  • urządzenia elektryczne,
  • części i podzespoły,
  • aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,
  • silniki średniego i niskiego napięcia.

Badania konieczne do potwierdzenia wykonania przeciwwybuchowego urządzenia grupy I i II odpowiednio kategorii M1 i 1 oraz M2 i 2, wykonywane są w akredytowanym laboratorium badawczym ITG KOMAG (AB 665).

Oznaczenie - Jednostka Certyfikująca KOMAG numer 1456

Zakres udzielonej notyfikacji

Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)

Tryb postępowania w ramach procedur oceny zgodności wg dyrektywy 2014/34/UE w ITG KOMAG opisują informatory:Informator ATEX – MODUŁY: B, F, C1, GInformator ATEX – MODUŁY: D,E

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581