ImagePraca zbiorowa Monografia

ISBN: 978-83-60708-45-3

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą badaniu, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Taki tytuł i zakres tematyczny nosi Jubileuszowa dwudziesta Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod tradycyjną nazwą CYLINDER 2010. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jest ona organizowana w ramach obchodów 60-rocznicy powstania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

Celem konferencji, której problematyka ujęta została w prezentowanej Państwu monografii, jest przegląd najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie projektowania, rozwoju, badań i eksploatacji układów hydraulicznych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również weryfikacja prac instytucji naukowych i badawczych pod kątem możliwości i celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań.

Opracowania opublikowane w niniejszej monografii kompleksowo przedstawiają osiągnięcia różnych ośrodków naukowo-badawczych, w tym tradycyjnie już od wielu lat liczących się instytutów, katedr lub zespołów z wyższych uczelni między innymi Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, a także z innych jednostek, takich jak: Główny Instytut Górnictwa, ITG KOMAG, Komitet Techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Kompania Węglowa S.A. Zakład Remontowo-Produkcyjny w Bieruniu, BOMAR S.A., Volvo Polska Sp. z o.o. oraz Project EPAR.Redaktorzy monografii serdecznie dziękują jej współautorom za przygotowanie rozdziałów wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie ona stanowiła kompendium wiedzy na temat rozwoju układów hydraulicznych oraz podstawę, jak co roku, obszernej merytorycznie, bardzo wartościowej i wnikliwej dyskusji uczestników.Praca zbiorowa Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł, Edward Palczak

Spis treści

Krajowy, europejski i globalny rynek maszyn i urządzeń w okresie kryzysu gospodarczego – Henryk Chrostowski, Zygmunt Popczyk, Jolanta Szadkowska 7
Krajowy, europejski i globalny rynek hydrauliki i pneumatyki w okresie kryzysu gospodarczego – Henryk Chrostowski, Zygmunt Popczyk, Jolanta Szadkowska 19
Straty energetyczne w silniku hydraulicznym obrotowym – definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego – Zygmunt Paszota 31
Możliwości poprawy właściwości dynamicznych przetworników elektrohydraulicznych – Andrzej Ławniczak55
Zintegrowane układy elektrohydrauliczne – Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow 61
Pojęcie równoważności elementów hydrauliki sterującej zmechanizowanych obudów ścianowych – Jan Gil, Krzysztof Rąba, Łukasz Skutela, Kazimierz Stoiński 75
Innowacyjne rozwiązania eliminujące połączenia spawane i gwintowane w siłownikach hydraulicznych stosowanych w obudowach zmechanizowanych – Jan Gil, Marian Łabuzek, Henryk Wencel83
Identyfikacja uszkodzeń uszczelnień hydrauliki siłowej zmechanizowanych obudów ścianowych – Tomasz Karczewski, Sambor Pawełek, Ryszard Kubiesa 89
Wybrane problemy regulacji i eksploatacji pneumatyczno-hydraulicznych układów sterowania skoku okrętowych śrub nastawnych – Czesław Dymarski 99
Gdzie ukryła się siła hydrodynamiczna w charakterystyce zaworu ciśnieniowego – Jan Marianowski 111
Modele teoretyczne i matematyczne momentu strat mechanicznych w silniku hydraulicznym obrotowym stosowanym w napędzie hydro-statycznym – Zygmunt Paszota 123
Ocena strat w silniku hydraulicznym na przykładzie badań silnika SWSB-63 – Agnieszka Maczyszyn 139
Rezultaty badań rozwojowych hydraulicznych silników satelitowych typoszeregu SM – Paweł Śliwiński 161
Nowe rozwiązanie kompensacji luzów osiowych w silnikach satelitowych o małych objętościach roboczych – Piotr Patrosz 175
Analiza zjawisk dynamicznych w komorze cylindrowej pompy PWK o zmiennej wydajności – Leszek Osiecki, Piotr Patrosz 185
Wykorzystanie metody czynnej w procesie obniżenia emisji hałasu zewnętrznego w autobusach marki VOLVO typ 8700 – Wacław Kollek, Piotr Osiński, Edward Palczak, Janusz Rutański, Ryszard Garczarek, Bogusław Milewski197
Badanie pomp hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia – Ryszard Jasiński 207
Model manipulatora równoległego z elektrohydraulicznymi serwonapędami liniowymi – Piotr Woś, Ryszard Dindorf  219
Analiza warunków rozruchu hydraulicznej specjalnej jednostki napędowej – Klaudiusz Klarecki, Edward Tomasiak, Edward Barbachowski 227
Model matematyczny i symulacja mechanizmu hydrostatycznego napędu jazdy transportera gąsienicowego TUR 600 – Henryk Chrostowski, Zygmunt Domagała, Waldemar Sradomski 235
Odzysk energii w hydrostatycznym układzie napędowym mechanizmu jazdy – Piotr Kucybała, Stanisław Michałowski, Janusz Pobędza245
Rozpływ energii w trójniku pneumatycznym zasilanym udarowo – Stanisław Gumuła, Przemysław Łągiewka, Lucjan Łągiewka .255
Analiza działania oraz modelowanie zaworu zwrotnego w promieniowej pompie tłokowej Adam Myszkowski261
Rozrusznik hydrauliczny dla silników wysokoprężnych – Krzysztof Nieśpiałowski, Tomasz Jasiulek267
Procesy uszkodzeń amortyzatora hydraulicznego układu zawieszenia samochodu ciężarowego – Szymon Salamon 277
Hydrauliczny system sterowania turbiny wodnej – Paweł Walczak, Andrzej Sobczyk285
Porównanie podstawowych parametrów zderzaków z elementami przepływowymi i zderzaków z elementami gumowymi – Ryszard Gałąź 295
Badania wytrzymałościowe płaskich dennic kompozytowych zbiorników ciśnieniowych o dużych średnicach – Jerzy Ickiewicz 311
Analiza właściwości dynamicznych układu hydraulicznego za pomocą grafów rozgrywających parametrycznie – Adam Deptuła 325
Wpływ doboru typów funkcji multiplikatywnego równania regresji wielokrotnej na rangę ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych układów maszynowych – Rafał Łuszczyna, Marian A. Partyka341
50 lat działalności normalizacyjnej w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych – Władysław Burzyński 353
Funkcje poprawiające bezpieczeństwo pracy zaimplementowane do sterowań elektrohydraulicznych obudów zmechanizowanych – Marcin Stachowicz, Adam Szczygielski365
Streszczenia angielskie377