ImagePraca zbiorowa MonografiaISBN: 978-83-60708-36-1

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą układom hydraulicznym i pneumatycznym, w aspekcie cyklu życia produktu, począwszy od projektowania, poprzez konstruowanie, badania, wytwarzanie, eksploatację, aż po utylizację.

Wyniki zrealizowanych prac naukowych, badawczych i przemysłowych zawarto w 22 rozdziałach monografii, poświeconych zagadnieniom modelowania, badania i rozwoju układów hydraulicznych i pneumatycznych, pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa i ergonomii. Prezentowane wyniki prac zostały zrealizowane w ramach ścisłej współpracy jednostek naukowych oraz partnerów przemysłowych.

Redakcja naukowa: Adam Klich, Antoni Kozieł, Edward Palczak

Spis treści

Rozdziały: 
1.Turbulencje na europejskim i globalnym rynku hydrauliki maszynowej – Henryk Chrostowski, Zygmunt Popczyk, Jolanta Szadkowska 7
2.Rozwój bazy naukowo-badawczej laboratorium mechatroniki w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka – Ryszard Dindorf 23
3.Pole pracy układu napędu hydrostatycznego – Zygmunt Paszota31
4.Niektóre przyczyny i skutki drgań elementów maszyn roboczych z napędem hydrostatycznym – Zygmunt Kudźma, Edward Palczak, Janusz Rutański, Michał Stosiak 43
5.Możliwości zastosowania multiplikującej przekładni hydrostatycznej o zmiennym przełożeniu w małych elektrowniach wodnych – Adam Myszkowski 55
6.Koncepcja napędu i sterowania nowatorskiego urządzenia do ewakuacji ludzi z dużego statku pasażerskiego – Czesław Dymarski65
7.Siłowniki specjalne w napędach mechatronicznych – Edward Tomasiak, Klaudiusz Klarecki, Edward Barbachowski 75
8.Pneumatyczno-mechaniczny przetwornik energii. Charakterystyki dynamiczne – Stanisław Gumuła 81
9.Nowoczesne zbiorniki oleju wraz z osprzętem w ofercie firmy HYDROMEGA – Michał Ryżejno87
10.Identyfikacja uszkodzeń hydrauliki sterowniczej zmechanizowanej obudowy ścianowej – Jan Gil, Ryszard Kubiesa, Kazimierz Stoiński93
11.Modelowanie działania hydraulicznej podpory górniczej z uwzględnieniem hydroakumulatora w warunkach obciążeń dynamicznych – Zygmunt Domagała, Jarosław Prokopowicz, Łukasz Wilk101
12.Doświadczenia eksploatacyjne wynikające z pracy hydraulicznych układów zasilających stanowiska badawcze Laboratorium Badań – Damian Aleksa, Włodzimierz Madejczyk 111
13.Komputerowa analiza węzła kompensacji luzów nowego typu silników satelitowych – Piotr Patrosz, Krzysztof Elgert121
14.Opracowanie empirycznej zależności do wyznaczania strumienia objętości płynu w kanale o przekroju kwadratowym – Kazimierz Rup, Piotr Sarna, Jerzy Wołkow 137
15.Analiza możliwości modernizacji regulatora przepływu typu UDRD 6 pod kątem poprawy charakterystyki statycznej – Edward Barbachowski, Klaudiusz Klarecki 149
16.Analityczna metoda wyznaczania przepływów z wykorzystaniem modelowania numerycznego – Kazimierz Stoiński, Leszek Doległo161
17.Związek pomiędzy postacią funkcji niezawodności przewodów hydraulicznych a charakterem ujawniania się ich uszkodzeń – Szymon Salamon 171
18.Podstawy zasilania i sterowania pracą hydraulicznych wiertarek obrotowo-udarowych – Jan Marianowski 183
19.Niskociśnieniowy mobilny układ hydrauliczny – Ryszard Dindorf197
20.Układ hydrauliczny wiertnicy WIG-200 – Krzysztof Nieśpiałowski, Piotr Rojek, Tomasz Jasiulek, Tomasz Derda 207
21.Badania doświadczalne zderzaka z ciekłym silikonowym elasto- merem – Ryszard Gałąź 219
22.Projektowanie den płaskich zbiorników ciśnieniowych – Jerzy Ickiewicz  231