ImagePraca zbiorowa Monografia

ISBN 978-83-60708-21-7

Monografia obejmuje informacje na temat badań, konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych. Układy hydrauliczne stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Trudno dzisiaj byłoby znaleźć przemysł, który produkując maszyny i urządzenia, nie stosowałby w nich hydraulicznych układów napędowych i sterujących.

Projektując, konstruując i wytwarzając układy hydrauliczne korzysta się z ogromnej liczby komponentów wytwarzanych przez specjalistyczne firmy. Układy hydrauliczne są stosowane m.in. w przemyśle stoczniowym, lotniczym i na szeroką skalę w maszynach i urządzeniach górniczych. Innowacyjne rozwiązania układów hydraulicznych wymagają integracji wielu dyscyplin nauki i techniki, jak elektronika, informatyka czy tzw. inteligentne materiały. W trzydziestu rozdziałach monografii przedstawiono wyniki prac badawczych wielu ośrodków naukowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że monografia zawiera również przykłady przemysłowego zastosowania innowacyjnych rozwiązań układów hydraulicznych. Dotyczy to pomp, silników, wciągarek, maszyn i pojazdów z hydrostatycznymi układami napędowymi, obudów ścianowych, wozów wiertniczych, hamulców magnetoreologicznych i regulatorów.

Redaktorzy monografii serdecznie dziękują jej Współautorom, wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie ona stanowić kompendium wiedzy na temat kierunku rozwoju układów hydraulicznych.

Redakcja naukowa Adam Klich, Edward Palczak, Andrzej Meder Spis treści
Projektowanie zespołów i układów hydraulicznych oraz pneumatycznych jako niewykorzystany etap procesu oceny zgodności – Andrzej Meder, Józef Kaczmarczyk5
Nowy typ hydraulicznych silników satelitowych o małych objętościach roboczych – badania wstępne i potencjalne zastosowania – Paweł Śliwiński, Andrzej Balawender, Tadeusz Szwajca23
Wpływ pulsacji wydajności pomp zębatych o zazębieniu zewnętrznym na emisję hałasu do otoczenia – Emil Gawryś, Wacław Kollek, Piotr Osiński, Edward Palczak, Michał Stosiak 37
Koncepcja urządzenia sprzęgającego obie części dwusegmentowego, śródlądowego statku pasażerskiego – Czesław Dymarski 47
Wybrane zagadnienia z konstrukcji specjalnych siłowników hydraulicznych – Edward Tomasiak, Ireneusz Burszczan59
Konstrukcja i sterowanie dżojstikami z cieczami magnetoreologicznymi – Andrzej Milecki, Adam Myszkowski, Marcin Pelic 69
Manipulatory z napędem płynowym i hamulcami z cieczą magneto- reologiczną – Adam Myszkowski 79
Nowe poliuretanowe materiały o ulepszonych własnościach trybologicznych do zastosowania w górnictwie – Thomas Schwarz89
Moce strat energetycznych w elementach układów napędu hydrostatycznego – definicje, zależności, zakresy zmian, sprawności energetyczne. Część I – Silnik hydrauliczny – Zygmunt Paszota 99
Moce strat energetycznych w elementach układów napędu hydrostatycznego – definicje, zależności, zakresy zmian, sprawności energetyczne. Część II – Przewody, zespół sterowania dławieniowego, pompa – Zygmunt Paszota 121
Pneumatyczno–mechaniczny przetwornik energii. Koncepcja metody zabezpieczania obudowy zmechanizowanej przed skutkami tąpań – Stanisław Gumuła 141
Możliwości odzyskiwania energii hamowania w pojazdach – Jerzy Ickiewicz 153
Uderzenia hydrauliczne powstałe w elementach hydrauliki sterującej zmechanizowanej obudowy ścianowej – Kazimierz Stoiński, Andrzej Pytlik, Jan Szymała  165
Analiza spadku ciśnienia w układzie hydraulicznym siłownika poddanego próbie szybkiego zsuwu – Kazimierz Stoiński, Stanisław Szweda, Andrzej Kasprusz, Józef Markowicz 175
Rozszerzenie dostępnych funkcji sterowniczych w układzie sterowania pilotowego na przykładzie konstrukcji pilotowego bloku sterowniczego RBP‑3X2 z rozdzielaczami hybrydowymi – Tadeusz Cygankiewicz, Marek Szyguła  183
Sposoby poprawy warunków eksploatacji elementów sterowania pracą obudowy zmechanizowanej – Andrzej Węgrzyn, Krzysztof Watoła  191
Podobieństwa i różnice w systemie sterowania pilotowego ręcznego i elektrohydraulicznego zmechanizowaną obudową górniczą w komplek- sie ścianowym – Józef Potempa, Marceli Brol 199
Problemy estymacji parametrów regulatora adaptacyjnego w układach sterowania elektrohydraulicznego – Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jerzy Wołkow  211
Wirtualny model manipulatora hydraulicznego do naprowadzania młota na kruszarkach szczękowych – Ryszard Dindorf, Piotr Woś, Jarosław Dudek  223
Modelowe badania zjawiska odkształcalności sprężystej przewodów hydraulicznych – Kazimierz Rup, Jerzy Wołkow, Szymon Salamon 235
System emrm w służbie systemów hydraulicznych. Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych – praktyczne zastosowanie emrm – Tomasz Krenzel 247
Badania hydraulicznych zespołów sterujących w niskich temperaturach otoczenia – Ryszard Jasiński  251
Układy hydrauliczne współczesnych ładowarek łyżkowych pracujących pod ziemią – Jan Marianowski  267
Problemy stężenia trudnopalnych cieczy HFA stosowanych w zmechanizowanych obudowach ścianowych – Franciszek Slanina  283
Badania węzłów uszczelniających w napędach hamulcowych maszyn wyciągowych – Leszek Kowal, Piotr Helmrich  291