Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów:

  • zgodnie z zakresem udzielonej przez PCA akredytacji (AC 023) na zgodność z wymaganiami norm
    • Certyfikacja wyrobów prowadzona zgodnie z wymaganiami norm ujętych w zakresie akredytacji AC 023 realizowana jest na podstawie programów certyfikacji typu 1a, 1b , typu 3 i 5 opracowanymi na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067.

Programy certyfikacji Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

Nr programu

Tytuł programu

PC-DBA/01

Program certyfikacji wyrobów typu 1b

PC-DBA/02

Program certyfikacji wyrobów typu 3

PC-DBA/03

Program certyfikacji wyrobów typu 5

PC-DBA/04

Program certyfikacji wyrobów typu 1a

PC-DBA/09

Wyroby dopuszczane do stosowania w zakładach górniczych

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca na życzenie klienta udostępnia Programy Certyfikacjioraz Procedury Oceny Zgodności.
  • poza zakresem akredytacji:
    • certyfikacja wyrobu prowadzona na znak towarowy (bezpieczeństwa) B w oparciu o porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Badań Technicznych i Atestacji, Certyfikat bezpieczeństwa – dokument potwierdzający, że wyrób używany zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Certyfikat uprawnia producenta do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa,
    • dobrowolna certyfikacja wyrobu na zgodność z wymaganiami norm spoza zakresu akredytacji, przepisów oraz specyfikacji technicznych wg procedury PO-DBA/04,
    • dobrowolna certyfikacja na znak „KOMAG – potwierdzona jakość” upoważniający do oznaczania wyrobu i ich folderów odpowiednim znakiem. Znak umieszczony na wyrobie jest informacją dla klienta, że jakość wyrobu została potwierdzona oceną przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą, a produkcja wyrobu jest nadzorowana.

Kontakt:
dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: afigiel@komag.eu
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581