Zakład Badań Atestacyjnych jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością (QMS). Certyfikacja (QMS ) jest to działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od organizacji i jej klientów) wykazujące, że zidentyfikowany (e) proces (y) danej organizacji jest (są) zgodny (e) z wymaganiami normy ISO 9001 przyjętej za podstawę certyfikacji.Certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych obejmuje następujące elementy:
  • Kontakt klienta z JC, przekazanie niezbędnych informacji i formularzy
  • Złożenie przez Klienta wniosku i dokumentacji systemu (ocena kompletności dokumentacji i rejestracja wniosku)
  • Wizytacja wstępna auditorów JC w przedsiębiorstwie (element nieobowiązkowy, uzgadniany z klientem)
  • Ocena dokumentacji klienta pod względem merytorycznym
  • Audit certyfikujący 2 etapowy
  • Wydanie certyfikatu JC na okres 3 lat
  • Nadzór nad systemem zarządzania posiadacza certyfikatu (audity nadzoru)
Szczegółowe informacje na temat certyfikacji systemów zarządzania zawarte są w Programie certyfikacji PC-DBA/10

Kontakt:
dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: afigiel@komag.eu
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581