Wypożycza:
  • książki, czasopisma, zbiory specjalne w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
Udostępnia na miejscu:
  • książki (w tym również materiały konferencyjne)
  • czasopisma krajowe i zagraniczne
  • katalogi techniczne i literaturę firmową
Wykonuje:
  • odbitki kserograficzne z wybranych materiałów na miejscu oraz na zamówienie

Zapraszamy do skorzystania z katalogu OPAC WWW Biblioteki Technicznej Instytutu

http://biblioteka.komag.eu

Godziny otwarcia Biblioteki dla czytelników z zewnątrz: codziennie w godz. od 8.00 – 14.00 (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź emailowym).
tel.: 32 2374303, fax.: 32 2310843
e-mail: biblioteka@komag.eu

Uwaga Studenci:

Studentom udostępnia się tylko te materiały biblioteczne, których nie posiadają w zbiorach biblioteki uczelniane. Wypożyczenia są realizowane na podstawie rewersów międzybibliotecznych. Studenci Politechniki Śląskiej składają rewersy międzybiblioteczne bezpośrednio w Bibliotece KOMAG. Studenci zamiejscowi zamawiają potrzebne materiały (oryginały lub kserokopie) za pośrednictwem swojej biblioteki uczelnianej, która kieruje rewersy międzybiblioteczne do Biblioteki KOMAG listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Kontakt: e-mail: biblioteka@komag.eu – adres wypożyczalni międzybibliotecznej.