• standardowej twardości gumy i kauczuku termoplastycznego metodą N w skali IRHD (IRHD od 30 do 95),
  • odporności gumy na działanie trudnopalnych cieczy z grupy HFC i wzorcowych olei hydraulicznych.
Wyposażenie do pomiarów i badań:
  • twardościomierz IRHD,
  • komora klimatyczna do kondycjonowania próbek.