Badanie iskrobezpieczeństwa obwodów

  • układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.
Metoda pomiaru:
  • doświadczalna.
Zakres prowadzonych badań:
  • badania iskrobezpieczeństwa obwodów w mieszaninach wybuchowych, w skład których wchodzi: tlen, wodór, metan, propan, etylen, powietrze.
Wyposażenie do pomiarów i badań:
  • w skład stanowiska wchodzi iskiernik wraz z systemem dozowania gazów i układem zasilania.

Zdjęcie - aparatura do badania iskrobezpieczeństwa obwodów