Oznaczenie - norma PCA-910 W ramach akredytacji Nr AB 910 Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG oferuje badania bezpieczeństwa zabawek na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE (Toys Safety Directive) oraz norm:

 • PN-EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek.
  Część 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne,

 • PN-EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek.
  Część 2. Palność,

 • PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek.
  Część 3. Migracja określonych pierwiastków,

 • PN-EN 71-8 Bezpieczeństwo zabawek.
  Część 8. Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego,
 • PN-EN 62115 Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania.

Ww. zakres badań obejmuje również oznaczanie substancji niebezpiecznych w zabawkach i artykułach dziecięcych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz norm:

 • PN-EN 71-9 Bezpieczeństwo zabawek.
  Część 9. Organiczne związki chemiczne. Wymagania.
 • PN-EN 71-10 Bezpieczeństwo zabawek.
  Część 10. Organiczne związki chemiczne. Przygotowanie próbki i ekstrakcja.
 • PN-EN 71-11 Bezpieczeństwo zabawek.
  Część 11. Organiczne związki chemiczne. Metody analiz.

Oferta badań bezpieczeństwa zabawek skierowana jest m.in. do producentów, importerów i dystrybutorów wprowadzających zabawki do obrotu.

Szczegółowy zakres badań prowadzony w ramach akredytacji:

Zdjęcie - laboratorium bezpieczeństwa zabawek Zdjęcie - naukowiec testująca zabawkowy pistolet Zdjęcie - testowanie elektrycznego samochodu zabawki Zdjęcie - testy wytrzymałościowe zabawki Zdjęcie - testy huśtawki dla dzieci Zdjęcie - naukowiec testujący samochód zabawkę Zdjęcie - naukowiec testująca artykuły piśmiennicze oraz farbki do malowania
 • właściwości mechaniczne i fizyczne, w tym m.in.:
  • wielkość oraz geometryczna forma,
  • wytrzymałość mechaniczna,
  • dostępność części lub elementu zabawek,
  • ostrość krawędzi i zakończeń,
  • giętkość drutów,
  • wytrzymałość statyczna, dynamiczna oraz stabilność,
  • przeciekanie zabawek,
  • trwałość zabawek pobudzanych ustami,
  • grubość i rezystywność elektryczna linek,
  • skuteczność hamulców,
  • energia kinetyczna pocisków oraz strzał,
  • grubość folii,
  • poziom ciśnienia akustycznego,
  • prędkość zabawek napędzanych elektrycznie,
  • wzrost temperatury dostępnych części zabawek,
  • trwałość pokryw zabawek – skrzyń,
  • zdolność materiałów do rozszerzenia się,
  • gęstość strumienia magnetycznego,
  • sprężystość zabawek piłeczek.
 • palność.
 • migracja pierwiastków, takich jak: glin, antymon, arsen, bar, bor, kadm, chrom(III), chrom(VI), kobalt, miedź, ołów, mangan, rtęć, nikiel, selen, stront, cyna, cyna organiczna, cynk.
 • parametry huśtawek, zjeżdżalni i innych zabawek aktywizujących, przeznaczonych do użytku domowego:
  • wytrzymałość statyczna i dynamiczna,
  • stateczność,
  • wytrzymałość dynamiczna barierek i poręczy,
  • uwięźnięcie głowy, szyi, stóp, palców,
  • zakleszczenie odzieży i włosów,
  • kształt i wymiary ścianek zabezpieczających zjeżdżalnie,
  • średnica lin i łańcuchów.
 • właściwości elektryczne, w tym m.in.:
  • moc,
  • wytrzymałość elektryczna,
  • odporność na wilgoć,
  • napięcie,
  • dostępność ogniw i baterii,
  • ochrona przewodów wewnętrznych,
  • wielkość odstępów izolacyjnych,
  • odporność na wysoką temperaturę i żar.

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: bbylina@komag.eu
http://www.komag.eu