Laboratorium Badań wykonuje badania łańcuchów ogniwowych wg normy PN-G-46701:1997.

Zakres badań obejmuje:

 • sprawdzenie wykonania i cechowania wg pkt.3.4.2 normy,
 • sprawdzenie wymiarów ogniwa wg pkt.3.4.3 normy,
 • próbę rozrywania,
 • próbę zginania ogniwa wg pkt. 3.4.7.

Laboratorium Badań wykonuje badania stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych wg normy PN-G-15536: 2013-06.

Zakres badań obejmuje:

 • sprawdzenie głównych wymiarów wg pkt. 6.3 normy
 • badanie ogranicznika wysuwu wg pkt. 6.4.2.1 normy,
 • próby podatności wg pkt. 6.4.2.2 i 6.4.3.2 normy,
 • próbę przeciążenia statycznego wg pkt. 6.4.2.3 normy,
 • próby przeciążenia dynamicznego wg pkt. 6.4.2.4 normy,
 • próbę szczelności wg pkt. 6.4.2.5 normy,
 • próby trwałości wg pkt. 6.4.4 normy,
 • próbę funkcjonalności wg pkt. 6.4.4.4 normy,
 • badanie zaczepów transportowych wg pkt. 6.4.5 normy,
 • próbę prędkości rabowania wg pkt.6.5.

Laboratorium Badań wykonuje pomiary następujących wielkości mechanicznych (wg procedury PB-DLB2-09):

 • wydłużenia względnego (pomiary tensometryczne),
 • przemieszczenia (indukcyjnym przetwornikiem przemieszczenia),
 • ciśnienia (tensometrycznym przetwornikiem ciśnienia),
 • siły (przetwornikiem siły lub pośrednio poprzez pomiar ciśnienia),
 • natężenia przepływu cieczy (przepływomierzem).

image

Do pomiaru ww. wielkości stosowana jest specjalistyczna aparatura pomiarowa, w tym:

 • wielopunktowy system pomiarowy do pomiarów i rejestracji wydłużeń względnych, ciśnień i przemieszczeń,
 • wzmacniacze pomiarowe,
 • rejestratory,
 • wzmacniacze pomiarowe z oprogramowaniem, z rejestracją komputerową do pomiarów przebiegów szybkozmiennych,
 • tensometryczne przetworniki ciśnienia, indukcyjne przetworniki przemieszczeń, tensometry oporowe, dynamometry tensometryczne i przepływomierze turbinowe.
 • układ pomiarowo-rejestrujący na maszynie wytrzymałościowej ZD-100.

image

Laboratorium Badań wykonuje badania siatek zgrzewanych punktowo wg normy PN-G-15050:1996.

Zakres badań obejmuje:

 • sprawdzenie wymiarów wg pkt. 5.7.1 normy,
 • sprawdzenie materiału wg pkt. 5.7.3 normy,
 • sprawdzenie wytrzymałości siatki wg pkt. 5.7.4 i 5.7.5 normy.

image

Laboratorium Badań wykonuje badania rozpór stalowych na zgodność z wymaganiami punktów: 3.1, 3.2,  3.3, 3.4, 3.5, 3.7 i  3.8 normy  PN-G-15000-7:1996.

Zakres  badań obejmuje:

 • sprawdzenie połączenia rozpory z odrzwiami obudowy wg pkt. 4.3.1 normy,
 • sprawdzenie stabilności wzdłużnej rozpory wg pkt. 4.3.2 normy,
 • sprawdzenie stabilności poprzecznej rozpory wg pkt. 4.3.3 normy,
 • sprawdzenie stabilności poprzecznej rozpory wg pkt. 4.3.4 normy,
 • sprawdzenie geometrycznych rozmiarów rozpór wg pkt. 4.3.5 normy,
 • sprawdzenie nośności wzdłużnej wg pkt. 4.3.7 normy,
 • sprawdzenie cechowania wg pkt. 4.3.8 normy,
 • sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego wg pkt. 4.3.9 normy.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.