Dla celów certyfikacji przeprowadza się badania w zakresie umożliwiającym sprawdzenie wszystkich wymagań zawartych w normie i/lub innych dokumentach normatywnych odnoszących się do danego wyrobu lub wskazanych przez Klienta.

W swojej działalności certyfikacyjnej Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, w celu przeprowadzenia badań i prób, współpracuje z:

  • laboratoriami badawczymi będącymi w strukturze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska, Laboratorium Badań Stosowanych, Laboratorium Badań),
  • laboratoriami zewnętrznymi
oraz może bazować na wynikach badań:
  • dostarczonych przez Klienta z laboratorium zewnętrznego, wskazanego przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą,
  • wykonanych u Klienta pod nadzorem Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej – w przypadkach uzasadnionych specyfiką wyrobu.
Klient może zlecać wykonanie badań bezpośrednio ww. laboratoriom lub poprzez Jednostkę certyfikującą.

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 2374604, (32) 2374570
oraz mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: gjeziorowski@komag.eu