Badania wielkości elektrostatycznych

  • elementów z materiałów niemetalowych np.:części obudów, taśmy przenośnikowe, paski klinowe, gotowe podłogi, powłoki lakiernicze, tkaniny PCV, ubrania, opakowania i inne materiały elektroizolacyjne.
Zakres prowadzonych badań:
  • pomiary elektryzacji materiałów nieprzewodzących z wykorzystaniem źródła wysokiego napięcia,
  • pomiar rezystancji powierzchniowych, skrośnych i między punktami.
Wyposażenie do pomiarów i badań:
  • stanowisko do elektryzacji materiałów nieprzewodzących,
  • przenośna aparatura pomiarowa do badania rezystancji powierzchniowych skrośnych i między punktami.