Laboratorium Badań wykonuje badania przewodów hydraulicznych wg PN-G-32010:2012, PN-EN ISO 1402:2010 i PN-EN ISO 4671:2008 w następującym zakresie:

  • sprawdzenie podstawowych wymiarów przewodów hydraulicznych i cechowania,
  • sprawdzenie szczelności przewodów hydraulicznych,
  • badanie pod ciśnieniem próbnym,
  • sprawdzenie wytrzymałości przewodów hydraulicznych,
  • badanie ciśnienia rozrywającego.