• falistości i/lub chropowatości powierzchni.
Wyposażenie do pomiarów i badań:
  • chropowatościomierz T1000 HOMMEL WERKE,
  • wzorzec chropowatości ze świadectwem DKD.

Zdjęcie - aparatura mierząca strukturę geometryczną powierzchni