• obudowy urządzeń oraz maszyn,
  • ochrony oznaczonej pierwszą cyfrą charakterystyczną przed wnikaniem obcych ciał stałych (IP 6X),
  • ochrony oznaczonej drugą cyfrą charakterystyczną przed wnikaniem wody (IP X8).
Wyposażenie do pomiarów i badań:
  • komora pyłowa: maksymalne wymiary: 2000 x 2000 x 3000 mm, maksymalny ciężar obudowy: 5000 kg,
  • stanowisko do badań wodnych (natryskowych) maksymalny ciężar obudowy: 2000 kg.

Zdjęcie - aparatura służąca do badania stopnia ochrony IP