• wpływu warunków klimatycznych i środowiskowych na pracę maszyn i urządzeń w zakresie niskich i wysokich temperatur,
  • odpornościowe elementów nieprzewodzących na temperaturę i wilgotność
Wyposażenie do pomiarów i badań:
  • stanowiska przystosowane jest do uzyskania następujących parametrów:
    • maksymalne wymiary: 2000 x 2000 x 3000 mm,
    • zakres temperatury: (-75 ÷ +180) °C,
    • zakres wilgotności względnej: (10 ± 98)%.

Zdjęcie - Aparatura do badań środowiskowych i testów klimatycznych