Laboratorium Badań wykonuje badania siatek zgrzewanych punktowo wg normy PN-G-15050:1996.

Zakres badań obejmuje:

  • sprawdzenie wymiarów wg pkt. 5.7.1 normy,
  • sprawdzenie materiału wg pkt. 5.7.3 normy,
  • sprawdzenie wytrzymałości siatki wg pkt. 5.7.4 i 5.7.5 normy.

Zdjęcie - badanie siatek okładzinowych