Laboratorium Badań wykonuje badania sekcji obudowy zmechanizowanej na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa wg punktów 5.1 do 5.3.7 normy PN-EN 1804-1+A1:2011.

Zakres badań obciążeniowych sekcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:

 • badania wytrzymałości statycznej elementów sekcji obudowy wg pkt. A.1.2 normy,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej elementów sekcji obudowy wg pkt. A.1.3 normy,
 • badania wytrzymałości zespołów stropnic przednich sekcji obudowy wg pkt. A.5 normy,
 • badania wytrzymałości statycznej zaczepów transportowych wg pkt. A.4 normy,
 • badania podatności sekcji obudowy wg pkt. A.1.2.4 normy,
 • badania wytrzymałości statycznej mocowań stojaków i siłowników sekcji obudowy wg pkt. A.1.1 i A.1.2.3 normy,
 • badania wytrzymałości statycznej wyposażenia dodatkowego sekcji obudowy wg pkt. A.1.1, A.1.2.1 i A.1.2.2 normy.

Zdjęcie - badania wytrzymałości statycznej elementów sekcji obudowy
Zakres badań funkcjonalnych sekcji obudowy zmechanizowanej obejmuje wyznaczenie wymiarów liniowych i kątów oraz kątów utraty stateczności wykonywanych w ramach:
 • sprawdzenia zgodności podstawowych wymiarów z dokumentacją konstrukcyjną,
 • sprawdzenia dogodności montażu i demontażu,
 • sprawdzenia szerokości i wysokości przejścia dla załogi,
 • sprawdzenia funkcjonalności i sterowności obudowy,
 • sprawdzenia stateczności wolnostojącej sekcji obudowy,
 • sprawdzenia współpracy sekcji obudowy na nachyleniach
Zdjęcie - badania wytrzymałości statycznej mocowań stojaków i siłowników sekcji obudowyLaboratorium Badań wykonuje również badania wytrzymałości zmęczeniowej sekcji obudowy zmechanizowanej dla różnych zakresów ciśnienia, sposobów podparcia i liczby cykli obciążeń wg uzgodnień z klientem.