Laboratorium Badań wykonuje badania rozpór stalowych na zgodność z wymaganiami punktów: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 i 3.8 normy PN-G-15000-7:1996.

Zakres badań obejmuje:

  • sprawdzenie połączenia rozpory z odrzwiami obudowy wg pkt. 4.3.1 normy,
  • sprawdzenie stabilności wzdłużnej rozpory wg pkt. 4.3.2 normy,
  • sprawdzenie stabilności poprzecznej rozpory wg pkt. 4.3.3 normy,
  • sprawdzenie stabilności poprzecznej rozpory wg pkt. 4.3.4 normy,
  • sprawdzenie geometrycznych rozmiarów rozpór wg pkt. 4.3.5 normy,
  • sprawdzenie nośności wzdłużnej wg pkt. 4.3.7 normy,
  • sprawdzenie cechowania wg pkt. 4.3.8 normy,
  • sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego wg pkt. 4.3.9 normy.

Zdjęcie - stalowa rozpora

Oznaczenia - PROGRAM REGIONALNY - projekt finansowany z unii europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.