• sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczno-Ruchową,
  • badanie parametrów pracy,
  • badanie poprawności działania urządzeń,
  • badanie poprawności działania systemów zabezpieczających,
  • badanie funkcjonalności maszyn i urządzeń,
  • badanie ergonomii,
  • badanie osiągów parametrów zadeklarowanych przez producenta lub wymaganych przez przepisy.
Badania maszyn i urządzeń:
  • stacjonarnych,
  • ruchomych (wozy oponowe, gąsienicowe, pojazdy specjalne, itp.),
  • obiektów w wykonaniu specjalnym (dedykowane urządzenia przemysłowe, itp.)