Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska w zakresie akredytowanych badań materiałowych wykonuje m.in:

  • analizę składu chemicznego wyrobów stalowych i żeliwnych pod kątem sprawdzenia gatunku materiału,

  • pomiar twardości i grubości wyrobów metalowych,

  • pomiar chropowatości i grubości powłok ochronnych,

  • ocenę odporności korozyjnej wyrobów metalowych i powłok ochronnych oraz złączy spawanych,

  • pomiar masy jej przyrostu i ubytku,

  • badania starzeniowe.

Oznaczenie - norma AB-910

Powyższy zakres badań wykorzystywany jest przez Laboratorium w:

  • badaniach sprawdzających jakość wyrobów, na zgodność z dokumentacją przetargową, atestami hutniczymi, normami i innymi wymaganiami technicznymi,

  • ocenie stanu technicznego i stopnia zużycia elementów maszyn i urządzeń, w ramach przeglądów okresowych i interwencyjnych, jak również dopuszczających do eksploatacji.

Zdjęcie - naukowiec przygotowująca próbki do badań
Wizualizacja  - przyrząd służący do analizy składu chemicznego

Analiza składu chemicznego metodami atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie i absorpcji w podczerwieni

Zdjęcie - naukowiec mierząca chropowatość metodą profilową

Pomiar chropowatości metodą profilową

Zdjęcie - naukowiec mierząca grubość metodą magnetyczną

Pomiar grubości metodą magnetyczną oraz prądów wirowych

Zdjęcie - naukowiec mierząca grubość metodą ultradźwiękową

Pomiar grubości metodą ultradźwiękową

Zdjęcie - naukowiec mierząca twardość metodą akustyczną

Pomiar twardości metodą oporności akustycznej

Zdjęcie - przyrząd służący do badania odporności koryzyjnej w mgle solnej
Zdjęcie - metalowe płytki poddane badaniu odporności korozyjnej w mgle solnej

Badania odporności korozyjnej w mgle solnej

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: bbylina@komag.eu
http://www.komag.eu