Laboratorium Badań wykonuje badania łańcuchów ogniwowych wg normy PN-G-46701:1997.


Zakres badań obejmuje:

  • sprawdzenie wykonania i cechowania wg pkt.3.4.2 normy,
  • sprawdzenie wymiarów ogniwa wg pkt.3.4.3 normy,
  • próbę rozrywania,
  • próbę zginania ogniwa wg pkt. 3.4.7.