Do istotnych działań KOMAG-u należy organizacja cyklicznych konferencji naukowo-technicznych i warsztatów, które są jednym z narzędzi w zakresie rozwoju specjalistycznej wiedzy i promowania innowacji. Organizacja tego typu przedsięwzięć, ich tematyka, zbieżna z priorytetowymi kierunkami i dziedzinami wiedzy rozwijanymi w Europie, udział wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy, kształtuje wizerunek KOMAG-u jako nowoczesnego centrum naukowo-badawczego o mocnej pozycji międzynarodowej i dużym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

ARCHIWUM KONFERENCJI